STEBRI OBRNJENE UČILNICE PRI POTREBAH, PREDNOSTIH IN PASTEH V VISOKEM ŠOLSTVU

STEBRI OBRNJENE UČILNICE PRI POTREBAH, PREDNOSTIH IN PASTEH V VISOKEM ŠOLSTVU

Choose your language:

uk   DE  BE  hu  si

 

Uvod

Od uvedbe metode obrnjene učilnice (Flipping the Classroom - FTC) je vse več raziskav pokazalo, da ima lahko obrnjeno učenje številne pozitivne učinke na učence (Tomas, Evans, Doyle in Skamp, 2019). Opažanje, da se učenci bolj zavzemajo (Fulton, 2012), da imajo do tega načina učenja bolj pozitiven odnos, cenijo prilagodljivost pri učenju po svojem tempu in možnosti za drugačen pristop, se pojavlja v različnih raziskavah. To so potrdili tudi v raziskavi, v kateri so nedavno sodelovali nekateri partnerji projekta Polyflip (Ljudska Univerza Velenje iz Slovenije in Univerza za uporabne znanosti Artvelde iz Belgije) med evropskimi projekti Erasmus+ iFlip, http://projectiflip.eu/ sl/(projekt Erasmus+, 2017) in FlippingFirst, http://flippingfirst.eu (projekt Erasmus+, 2017). Dejstvo, da metoda povečuje dostop do izobraževanja in vodi do učnih uspehov tako manjšin kot tudi manjšinskih študentov (Dziuban, Graham, Moskal, Norberg in Sicilia, 2018) je prav tako mogoče poudariti kot pomembno korist. Opaziti je mogoče, da se večina teh študij osredotoča na študente v izobraževanju odraslih, bolj specifično na visokošolski ravni (prvostopenjski in magistrski). Vse povezave do rezultatov raziskave so navedene v razdelku »Raziskovalna literatura« na tej spletni strani.

V tem razdelku najdete povzetek rezultatov nedavnih raziskav. Obstoječi rezultati bodo primerjani z rezultati projekta Polyflip in bodo postopoma dodani v ta razdelek pri obdelavi rezultatov nove raziskave. 

STEBRI FTC

Leta 2014 so pri Flipped Learning Network (FLN, 2014) opisali 4 stebre F-L-I-P, s katerimi so zagotovili dovolj znanja, spretnosti in virov, da bi lahko učitelji poučevali na način obrnjene učilnice.

Skoraj desetletje pozneje so stebri še vedno trdna podlaga za FTC, čeprav smo v zadnjem stebru naredili majhno spremembo.

Prvi steber je potreba po prilagodljivem učnem okolju, drugi steber pa kaže, da je treba skrbno izbrati učne vsebine za uporabo pri FTC, tretji steber zahteva obstoj sposobne učne kulture v ustanovi, na oddelku in v skupini študentov. In nenazadnje, FTC nikoli ne bo mogoče uresničiti brez usposobljenih učiteljev. Za uspešno uvedbo FTC potrebujejo učitelji, čeprav so usposobljeni, potrebujejo dovolj podpore in usposabljanja za uporabo metode FTC, uporabo medijev in računalniških orodij glede na njihove potrebe. Zato smo besedo "Professional" iz prvotne sheme F-L-I-P spremenili v "Professionalised". 

 

the 4 POLYFLIP pillars for FTC, inspired by the Flipped Learning Network

Slika 5. štirje stebri POLYFLIP za FTC, po navdihu Flipped Learning Network (FLN, 2014)

 

ZANIMANJE ŠTUDENTOV: študenti bodo lahko uspešno pridobili znanje preko obrnjene učilnice, če učni proces podpirajo štirje bistveni stebri.

Steber 1: FLEKSIBILNO OKOLJE

 

Institucije, razredi in laboratoriji, kjer študentje opravljajo pouk F2F, so časovno in prostorsko dovolj prilagodljivi. Izobraževalci potrebujejo tudi precej prožnosti za razvoj materialov, pravilno zaznavanje potreb učencev, prilagajanje vsebine metodi, uporabo digitalnih orodij.

KONTEKST

2. steber: UČNA KULTURA

Pri FTC študenti prihajajo v razred s precejšnjo mero osnovnega znanja. Čas v razredu porabimo za poglobljeno raziskovanje tem, uresničevanje teorije, vaje in eksperimentiranje v laboratorijih. Pozitivna učna kultura je sestavljena iz aktivnega vključevanja učencev v krepitev njihovega znanja, saj imajo možnost, da skozi učni proces gredo po svojem tempu, po potrebi pa jih vodijo njihovi vzgojitelji in vrstniki.

ŠTUDENTI

3. steber: NAMERNA VSEBINA

Pedagogi obrnjene učilnice temeljito premislijo, katere dele gradiva lahko učenci pridobijo samostojno in katere dele je treba obravnavati pri pouku. Da bi čim bolj učinkovito izkoristili učni čas F2F, povečali čas pouka in spodbudili aktivno učenje, vzgojitelji upoštevajo raven učencev, njihovo predznanje in vsebino.

VSEBINA

4. steber: PROFESIONALIZIRANI UČITELJI

Potreba po usposabljanju za uporabo metode, digitalnih orodij, oblikovanje didaktične učne poti in spremljanje študentov prek sistema za upravljanje učenja je v skoraj vsaki raziskavi označena kot eden najpomembnejših pogojev za začetek dela s FTC.

IZOBRAŽEVALCI

Na podlagi rezultatov projekta Erasmus+ iFlip (2016-2018) http://projectiflip.eu/en/project-results/ in FlippingFirst (2016-2018) http://flippingfirst.eu in odštetih od nedavnih raziskovalnih člankov (glej rubrika Raziskovalna literatura), so potrebe in pasti dodatno opisane po stebrih.

Steber 1: FLEKSIBILNO OKOLJE - KONTEKST

Kar zadeva kontekst, bosta uvedba in uporaba FTC razkrila številne potrebe, povezane s prožnostjo iz okolja (institucije, razredi in laboratoriji) in učiteljev, da bi zagotovili koristi metode in se izognili pasti.

 

POTREBE


Ko se FTC uvede v program usposabljanja, je treba temeljito analizirati kontekst, v katerem to poteka, in ustvariti trdno podlago za izvajanje. Prilagodljivost bo pričakovana na več področjih.

 • Institucija za usposabljanje bo morala učiteljem ponuditi dovolj prožnosti, da bodo metodo uvedli po svojem tempu in v skladu s svojimi potrebami.
 • Prilagoditve so lahko potrebne tudi v smislu urnikov in razporeditve učilnic in laboratorijev. Včasih bodo študenti vsebino pridobivali doma, včasih bodo prišli k predavanjem.
 • Ker metoda pridobiva na priljubljenosti, bodo morda potrebne močnejše povezave WIFI, mediji, boljša programska in strojna oprema.
 • Učni načrti, ki se poučujejo v skladu s FTC, morajo nuditi zadostno prilagodljivost za povratne informacije in navodila učiteljev.
 • Na voljo mora biti skupina za tehnično podporo učiteljem in/ali študentom pri težavah z računalnikom in povezavo.
 • Obstajati morajo pripravljalne seje za pripravo študentov na obrnjeno učenje ter za učitelje na obrnjeno poučevanje.
   

PREDNOSTI

 

 • Prostor (čas), ki se sprosti v trenutkih, ko se študentje učijo doma, lahko ponudi možnosti za učinkovitejšo uporabo razredov in laboratorijev.
 • Uvedena strojna oprema in programska orodja koristijo tudi predmetom, ki niso FTC.
 • Pozitiven učinek na podobo izobraževalne ustanove.
 • Boljši učni rezultati.
 • Bolje pripravljeni in vnaprej usmerjeni študenti.
 • Privabljanje drugih profilov študentov in ciljnih skupin.
 • Možnosti za razširjeno sodelovanje s poslovnimi družbami.
 • Splošno povečanje digitalne pismenosti inštruktorjev in študentov.
   

IZZIVI


Zagotavljanje solidne izobrazbe študentom in njihovo pripravo na trg dela in življenje zahteva, da ekipa, zadolžena za njihovo visoko šolstvo, sledi najnovejšim dosežkom na svojem področju, tehnologiji in spretnostih. To je stalen izziv za vsakogar in že samo po sebi zahteva veliko prožnosti. Pritisk na ekipo in izobraževalno ustanovo se lahko sprva poveča z uvedbo metod, kot je obrnjena učilnica.

 • Učitelji so izziv, da najdejo čas za pretvorbo dela svojega učnega gradiva v skladu s FTC.
 • Za izobraževalno ustanovo je izziv zagotoviti, da podpirajo svoje ekipe in študente z materialom, programsko opremo, prostorom, tehnično pomočjo in časom.
 • Za vodstvo šole je izziv dati ekipi priložnost za uvedbo FTC po svojem tempu in se mora strinjati, da vsi ne bodo isto daleč.
 • Ekipe za oblikovanje učnih načrtov so izziv, da metodo FTC strukturno dodajo v učne načrte.
   

2. STEB: UČNA KULTURA - ŠTUDENTI

POTREBE


Pozitivna učna kultura je sestavljena iz aktivnega vključevanja učencev v krepitev njihovega znanja, saj imajo priložnost, da skozi učni proces gredo po svojem tempu, po potrebi pa jih vodijo tudi njihovi učiteljiin vrstniki.

 • Študenti morajo učitelja in metodo vnaprej poznati
 • Učno shemo in pot je treba dobro opisati
 • Učni cilji, ocenjevanje in strategija vrednotenja morajo biti jasno določeni in jih učenci dobro poznajo
 • Študenti morajo pridobiti in imeti potrebno motivacijo, da v času individualnega študija naredijo tisto, kar jih prosijo
 • Študenti  imajo možnost, da s svojimi vprašanji dosežejo svoje vrstnike in učitelje
   

PREDNOSTI

 

Pri FTC študenti prihajajo na predavanja s precejšnjo mero osnovnega znanja. Čas na predavanjih porabimo za poglobljeno raziskovanje tem, uresničevanje teorije, vaje in eksperimentiranje v laboratorijih.

 • Študenti imajo kadar koli možnost dostopa do učnega gradiva
 • Gradivo lahko preučujejo in pregledujejo po svojem tempu
 • Učne izkušnje so bolj aktivne in interaktivne
 • Z integracijo video posnetkov, podcastov in drugih večpredstavnosti lahko učenje postane bolj raznoliko in bogatejše
 • Študenti imajo več časa za sodelovanje s svojimi vrstniki in učitelji.
 • Imajo več časa za učenje
 • Učenje se razširi tudi iz učilnic
 • V času predavanja  - F2F se lahko poveča vsebinsko znanje in kompetence
   

IZZIVI

 

 • Študenti so dovolj motivirani za učenje na spletu, preden pridejo na predavanja - F2F
 • Študenti so dobro pripravljeni, preden pridejo na predavanja -  F2F
 • Študenti se počutijo učeče in čutijo podporo 
 • Študenti imajo dovolj samozavesti in motivacije za samostojno učenje
 • Študenti imajo enostaven dostop do vsebine lekcije
 • Študenti se medsebojno podpirajo z medvrstnim učenjem
 • Študenti redno obiskujejo predavanja - F2F 

3. steber: NAMERNA VSEBINA - VSEBINA

POTREBE


Pedagogi, ki uporabljajo metodo obrnjene učilnice temeljito premislijo, katere dele gradiva lahko študenti pridobijo samostojno in katere dele je treba obravnavati pri predavanjih. Da bi čim bolj učinkovito izkoristili učni čas -  F2F, povečali čas predavanj in spodbudili aktivno učenje, učitelji upoštevajo raven študentov, njihovo predznanje in vsebino.

 • Vsebina predmeta je namerno razdeljena med dele za preko spleta in v žvo - F2F
 • Učno shemo in pot je treba dobro opisati
 • Učni cilji, ocenjevanje in strategija vrednotenja morajo biti jasno določeni
 • Predmet je ponujen privlačno in z dovolj različnimi metodami dela, da študente motivira, da vse opravijo individualno in v predvidenem času
 • Učenci imajo možnost, da s svojimi vprašanji dosežejo svoje vrstnike in učitelje
 • Uporaba FTC za to posebno temo je dodana vrednost

 
PREDNOSTI


Na FTC študenti prihajajo na predavanja s precejšnjo mero osnovnega znanja. Čas na predavanjih porabimo za poglobljeno raziskovanje tem, uresničevanje teorije, vaje in eksperimentiranje v laboratorijih.

 • Študenti imajo kadar koli možnost dostopa do učnega gradiva
 • Gradivo lahko preučujejo in pregledujejo po svojem tempu
 • Učne izkušnje so bolj aktivne in interaktivne
 • Z integracijo video posnetkov, podcastov in drugih večpredstavnosti lahko učenje postane bolj raznoliko in bogatejše
 • Študenti imajo več časa za sodelovanje s svojimi vrstniki in učitelji
 • Imajo več časa za učenje
 • Učenje se razširi tudi iz učilnic
 • V času predavanj - F2F se lahko poveča vsebinsko znanje in kompetence

 

 IZZIVI

 

 • Določanje prave vsebine lekcije (ali njenega dela) za poučevanje na način FTC
 • Vsebina lekcije je ob pravem času na voljo na platformi za upravljanje učenja
 • Jasen urnik učenja
 • Dovolj raznolikosti pri uporabi medijev. FTC sploh ni enak vsem spletnim vsebinam v videoposnetkih
 • Dovolj možnosti razlikovanja in vadbe
 • Izbira pravega medija, prilagojenega vsebini lekcije 

STEBER 4: PROFESIONALIZIRANI UČITELJI - PEDAGOGI

"Potreba po usposabljanju za uporabo metode, digitalnih orodij, oblikovanje didaktične učne poti in spremljanje učencev prek sistema za upravljanje učenja je v skoraj vsaki raziskavi označena kot eden najpomembnejših pogojev za začetek dela z metodo FTC.

 

POTREBE


Učitelji morajo biti dobro usposobljeni za uporabo metode FTC, izbrati pravo vsebino lekcije, ki jo bodo uporabili za to metodo, prilagoditi cilje lekcije in učno gradivo ter podpirati svoje učence med spletnim učenjem. Pomembno je, da imajo dostop do vse potrebne strojne in programske opreme ter usposabljanje za njihovo uporabo. Še pomembneje pa je, da imajo čas za ustvarjanje svojih tečajev FTC in da čutijo podporo tehnične ekipe, predmetne ekipe in vodstva ustanove.

Zato bo projekt Polyflip zagotovil usposabljanje, ki bo učiteljem pomagalo pridobiti pedagoško in tehnološko znanje ter kompetence, potrebne za izvajanje metode FTC za (del) njihovih vsebin. Za razvoj usposabljanja se bomo naučili iz dveh evropskih projektov, izvedenih o metodi obrnjene učilnice za izobraževanje odraslih, in poklicnega usposabljanja (iFlip in Flipping First).

 

PREDNOSTI


Na podlagi projekta Erasmus+ iFlip (2016-2018) http://projectiflip.eu/en/project-results/ in FlippingFirst (2016-2018) glavne prednosti in izzive za izobraževalce lahko najdete v:

 • Izobraževanje zunaj predavalnice

Učitelji so cenili priprave zunaj predavalnice, ki so jih morali upoštevati, preden so prišli na izobraževanje, saj so se lahko učili »po lastni hitrosti in učnih urah«. Za pilotno skupino učiteljev je bilo pomembno tudi to, da so lahko s kvizom redno preverjali svoj napredek in so kot taki „dobili dobre povratne informacije o svojem napredku“.

 • Usposabljanje iz oči v oči (F2F)

Petnajstdnevno usposabljanje je šestnajst udeležencev zelo cenilo na podlagi rezultatov že omenjenega vprašalnika. V brezplačnih komentarjih so udeleženci povedali nekaj dodatnih pomislekov, na primer »Čas, porabljen na predavanjih, se uporablja učinkoviteje in ciljno usmerjeno« in »iFlip je inovativen pristop k poučevanju«.

 • Oblikovanje lastnih obrnjenih pilotskih tečajev

Ko so oblikovali lastne tečaje, so učitelji navedli, da se včasih spopadajo z veščinami IKT in potrebujejo podporo pomočnika za informacijsko tehnologijo. Zanje je bilo pomembno, da se osredotočijo na vsebino predmeta in didaktiko metode, ne pa na tehnično izvedbo, čeprav je eden od učiteljev zapisal, "da je delo, povezano z IT, tudi zame odlična učna izkušnja". Med oblikovanjem so učitelji postajali vse bolj zahtevni glede kakovosti proizvedenih medijev: »Gradivo je mogoče zlahka razviti z brezplačno programsko opremo in osnovno strojno opremo, a bolj ko prepoznate in cenite prednosti, bolj čutite potrebo strojne in programske opreme za zajem videa in zvoka «.

 • Testiranje pilotnih tečajev s študenti

Med izvajanjem pilotnih projektov so se učitelji naučili, da obrnjena metoda na predavanjih »omogoča zmanjšanje časa za učenje iz oči v oči in omogoča razlikovanje med študenti« ter da »individualni pristop podpira aktivno udeležbo šibkejših udeležencev«, tako da "Čas, porabljen na predavanjih, se uporablja učinkoviteje in ciljno usmerjeno".
Učitelji so tudi cenili, da so »tečaji/lekcije digitalni in na spletu, zato lahko kadar koli dodamo vire in dejavnosti. Kakovost virov in dejavnosti se lahko sčasoma izboljša. 
 

IZZIVI


Izzive je mogoče razvrstiti v tehnična in organizacijska vprašanja.

 • Tehnične pasti za učitelje

Dejstvo, da so veščine IKT potrebne tako za vzgojitelje kot za odrasle, je opisano kot past, "ker zahteva nekaj tehničnih veščin (tekoče poznavanje programov za ustvarjanje video posnetkov, kvizov, nalog itd.)"
Poleg tega se "zavedamo potrebe po določeni stopnji doslednosti med veščinami IKT učiteljev in študentov" in "niso vsi učenci seznanjeni z napravami IKT ali jih imajo".

 • Organizacijske pasti za učitelje

Učitelji so razvoj pilotnih tečajev po metodologiji FTC doživeli kot "dolgotrajen". Ko so testirali svoje pilotne tečaje, "nekateri študenti niso namenili dovolj časa, da bi si ogledali gradivo vnaprej, in so prišli nepripravljeni na predavanja  - F2F."