SPLOŠNI OKVIR, TERMINOLOGIJA IN PEDAGOGIKA

SPLOŠNI OKVIR, TERMINOLOGIJA IN PEDAGOGIKA

Choose your language:

uk DE BE hu si

 

Uvod

"Na vseh stopnjah izobraževanja se učitelji vse bolj spopadajo z oblikovanjem ustvarjalnih, kritično mislečih učencev, ki lahko absorbirajo, integrirajo in uporabljajo znanje na različnih ravneh, od reprodukcije dejstev, razumevanja konceptov in raziskovanja ter uporabe postopkov za reševanje problemov, do metakognitivnega znanja, potrebnega za pregled in odzivanje na zapletene težave v življenju in družbi. Vedno večja je zahteva po učiteljih, da združijo "vsebino z zanimivimi, izkustvenimi in inovativnimi učnimi izkušnjami" (Darling-Hammond, 2019). Preden je pandemija (COVID-19) zajela svet, je bilo že jasno, da bo prihodnost učenja "mešana" oblika z menjavo klasičnih učnih pristopov z drugimi. Koronska kriza je to dejstvo le še pospešila. Nenadoma so profesorji so bili prisiljeni poučevati preko spleta, učenci so se udeleževali tečaj od doma. Odzivi so razdeljeni, vendar dajejo dragocene informacije. Smo sredi preiskave v realnem času o možnostih, pogojih in posledicah. Ne da bi še natančno preučili razloge za to, smo na nekaterih univerzah in univerzitetnih fakultetah lahko opazili presenetljivo dejstvo: večji odstotek študentov je opravil vse izpite prvega semestra v primerjavi z istim obdobjem lani. Za univerzo v Gentu je bil učinek še močnejši za študente prvega letnika: dosegajo boljše rezultate kot lani (24,5% jih je letos opravilo vse predmete prvega semestra v primerjavi z 20,1% lani).Vir: https://www.ugent.be/nl/actueel/resultaten-examens-eerste-semester-ugent-beter-corona.htm.

Pomembno vprašanje torej je, kako lahko učitelje opremimo z miselnostjo in didaktičnimi, pedagoškimi in tehnološkimi veščinami, potrebnimi za poglobljeno učenje študentov, da bi dosegli spretnosti, sposobnosti in učne sposobnosti 21. stoletja. 

Teoretični okvir

Obrnjeno učenje je pedagoška metoda, ki preusmeri neposredno poučevanje iz skupinskega prostora (pouk iz oči v oči v predavalnici) v individualni učni prostor (spletno individualno učenje doma). Študent pride fizično na predavanje šel,  ko doseže določeno stopnjo znanja. Čas pouka na fakulteti se tako iz precej pasivnega predavanja v klasičnem okolju spremeni v dinamično, interaktivno učno okolje, v katerem učitelj vodi študente pri uporabi konceptov, vadbi tehnik in pridobivanju globljega vpogleda v vsebino. Metoda se je pojavila v različnih izobraževalnih okoljih v prvem desetletju 21. stoletja, ko so učitelji eksperimentirali s preusmeritvijo pouka iz učitelja na model, ki je osredotočen na učenca/študenta, z uporabo različnih tehnologij ter družbenih in digitalnih medijev. Vsebina lekcije, ki jo je treba najprej preučiti doma, je bila ponujena v več oblikah (video, besedilo, podcasti, povezave do spletnih mest ...). Obrnjeno učenje omogoča učiteljem in študentom, da raziščejo globlje razsežnosti znanja v razredu, saj je osnovno znanje, ki ga študent potrebuje, že doseženo v pričakovanju predavanj v razredu. Poučevanje in dejavnosti v času pouka vključujejo široko področje aktivnega učenja in možnost bolj prilagojene interakcije med učiteljem in študenti na eni strani ter med študenti medsebojno prek vrstniškega poučevanja na drugi strani.

The Flipped Classroom

Slika 1: Učni model obrnjene učilnice

Model obrnjene učilnice je ena izmed učnih metod, ki združuje individualno učenje s poglabljanjem znanja v razredu ali v skupinah, z uporabo tehnologije in medijev. Namesto tradicionalnih (pasivnih) predavanj, na katerih učitelji svoje znanje od začetka prenašajo na učence (tabula rasa), študenti pa nato predmetne vsebine preučujejo doma, se študenti najprej učijo tako, da delajo individualno in v svojem tempu na spletu, ki jih podpirajo njihovi učitelji kot trenerji in njihovi vrstniki kot sošolci. Nato pridejo dobro pripravljeni in z zadostnim osnovnim teoretičnim znanjem na predavanja iz oči v oči in na laboratorijske vaje, da se poglobljeno naučijo vsebine lekcij, ki so jo poučevali njihovi učitelji.

 

The ideal flipped classroom model

Slika 2: Idealen model obrnjene  učilnice

Terminologija

Razlika med spletnim poučevanjem in obrnjeno učilnico je v tem, da spletno poučevanje ponuja le eno ali več asinhronih (na primer Kahn Akademija, spletni seminar o določeni lekciji, posneto lekcijo) ali sinhrono lekcijo (na primer tisto, kar so mnogi učitelji naredili med popolnim zaprtjem države ("lockdown"), poučevali so s sistemom za videokonference, kot sta Teams ali Zoom). Študent sledi lekciji na spletu namesto iz oči v oči. Metoda obrnjene učilnice pa združuje spletne in osebne lekcije, s poudarkom na učenju najprej posamično in v svojem tempu ter poglabljanjem znanja v trenutkih ko so študenti prisotni fizično. Seveda obstaja še veliko drugih možnosti združevanja spletnega pouka in pouka iz oči v oči. Za opredelitev splošnega pedagoškega pristopa, pri katerem se učenje na daljavo in učenje iz oči v oči mešajo na več načinov, uporabljamo izraz »mešano učenje« ("Blended Learning").

 

Želite izvedeti več:


Kaj morate vedeti o obrnjenih učilnicah: https://library.educause.edu/-/media/files/library/2012/2/eli7081-pdf.pdf 

Miti in dejstva o obrnjenem učenju: https://er.educause.edu/articles/2017/9/myths-and-facts-about-flipped-learning 

Preobrat učenja nedavni razvoj dogodkov: https://onderwijstips.ugent.be/en/tips/flipped-classroom-een-traditionele-les-omgedraaid/ 

 

Comparing Blended to online and Face-to-Face teaching and learning

Slika 3: Primerjava mešanega poučevanja in učenja na spletu ter iz oči v oči

 

"Želite izvedeti več? Oglejte si te videoposnetke, če želite izvedeti več o obrnjeni učilnici in kombiniranem načinu učenja:
https://youtu.be/BbGC6meyRa0 (Kaj je obrnjeno učenje? Model za višjo izdajo leta 2021)
https://youtu.be/mjHeJ2d7ySU (Kaj je prevračanje učilnice? Izhod FlippingFirst E+ projekt, 2016-2018) "

NAČELA UČENJA FTC

Spremljanje ritma hitro razvijajoče se informacijske in komunikacijske tehnologije ni dovolj. Raziskave kažejo na pomen vključevanja vsebinskega znanja, tehnološkega znanja in pedagoškega znanja v poučevanje. »Zaradi tega mora usposabljanje učiteljev na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) raziskati teoretične temelje, ki vodijo k njihovi uporabi in uporabi v razredu, tako na disciplinarni kot na pedagoški ravni, skupaj s tehnološkim znanjem o tem, kako IKT deluje pri svoji implementaciji. " (Rodriguez Moreno, 2019). Okvir tehnološkega, pedagoškega in vsebinskega znanja (TPACK), ki sta ga oblikovala Mishra in Koehler (2006), je močno vplival na raziskave in določanje vrst znanja, ki ga učitelji potrebujejo za vključitev IKT v svoje ure. Leta 2019 je bil model TPACK nadgrajen z dodajanjem »druge domene znanja, ki jo mora imeti učitelj za vključevanje tehnologije v poučevanje« (Mishra, 2019). Mishra je spoznal, da je uspeh prizadevanj učiteljev za vključitev tehnološkega, pedagoškega in vsebinskega znanja odvisen tudi od njihovega znanja o kontekstu (XK) in od tega, kako lahko situacijske in organizacijske omejitve vplivajo na trajnostne spremembe. (Mishra, 2019)

Revised version of the TPACK-model
Slika 4: Revidirana različica modela TPACK (Mishra, 2019)

Model TPACK se popolnoma prilega Bloomovi taksonomiji , ki jo že več desetletij uporabljajo učitelji po vsem svetu za oblikovanje tečajev, določanje in oblikovanje pričakovanih učnih rezultatov študentov (Student Learning Outcomes - SLO) ter za izdelavo ocen. Bloomova taksonomija temelji na klasifikaciji miselne sposobnosti v 6 hierarhično organiziranih kategorij, od nižje ravni do višje stopnje. Dvodimenzionalna hierarhična tabela je bila najprej napolnjena s samostalniki (Bloom, 1956), po reviziji Andersona in Krathwolha leta 2001 pa so bili samostalniki spremenjeni v glagole. ( Anderson, Krathwolh in drugi, 2014)

Želite izvedeti več? Oglejte si ta video: https://youtu.be/eXLdqO0fY3w


 
 Revised version of Bloom’s taxonomy

Slika 5: Revidirana različica Bloomove taksonomije ((Bloom, 1956) 

 

Leta 2006 je Rex Heer z državne univerze Iowa ponovno preoblikoval taksonomijo, v tem primeru v tridimenzionalni okvir. Kognitivna domena je bila opredeljena kot presečišče kognitivnega procesa in dimenzije znanja, ki sega od konkretnega (dejanskega, konceptualnega, proceduralnega) do abstraktnega (metakognitivno).

The 3-dimensional framework of Bloom’s taxonomy
Slika 4: Tridimenzionalni okvir Bloomove taksonomije (Teach Tought Staff, 2016)

 

Oblikovanje ciljev kot presečišča med razsežnostjo kognitivnega procesa in razsežnostjo znanja ob upoštevanju kurikuluma, konteksta, učencev, bo pomemben prvi korak pri povezovanju predaje vsebine (na spletu ali F2F) z učenjem dejavnosti po metodi obrnjene učilnice.

Želite izvedeti več o e-izobraževanju z Bloomovo taksonomijo? Oglejte si ta video: https://youtu.be/XJWFQI4TV5E 

 


Zaključek 

Obrnjeno učenje kot ena od številnih oblik kombiniranega učenja omogoča učiteljem in učencem/študentom, da raziščejo globlje razsežnosti znanja v razredu, saj je osnovno znanje, ki ga učenec potrebuje, že doseženo v pričakovanju predavanj iz oči v oči. Poučevanje in dejavnosti v času pouka vključujejo široko področje aktivnega učenja in možnost bolj prilagojene interakcije med učiteljem in učenci na eni strani ter med učenci medsebojno prek vrstniškega poučevanja na drugi strani.

To je metoda poučevanja, ki združuje TPACK s sposobnostjo opisovanja in doseganja ciljev lekcij, razširjenih po tridimenzionalnem okviru Bloomove taksonomije.

Obrnjena učilnica vključuje nov način razmišljanja o poučevanju in učenju. Od študentov zahteva aktivnejše in poglobljeno učenje v svojem tempu, od pedagoga pa aktivno in sodelovalno oblikovanje, olajšanje in usmerjanje učenja ob upoštevanju možnosti učencev kot skupine in kot posameznih učencev. 
 

OBRNJENA UČILNICA IN KOMBINIRANO UČENJE ZA INŽENIRSKE PREDMETE V VISOKEM ŠOLSTVU

Cilj projekta je uporaba metode pri naravoslovnih in inženirskih predmetih v visokošolskih programih, zlasti v programih Tehnologije polimerov.

Podatki na tem spletnem mestu ponujajo teoretično osnovo o metodi obrnjene učilnice skupaj s postopnim načrtom, oblikovalskimi modeli, orodji in praktičnimi orodji. Obravnavani bodo posebni izzivi izvajanja metode v naravoslovnih in inženirskih predmetih na ravni visokega šolstva ter predstavljene in ocenjene različne študije primerov.

O uporabi metode obrnjene učilnice na inženirskih fakultetah še ni bilo veliko raziskav. Po zaključku projekta Polyflip bomo na tej spletni strani delili ugotovitve  raziskave. Medtem se lahko sklicujemo na zanimivo študijo primera »Spremenjeno mešano učenje v visokošolskem inženirstvu v času popolnega zaprtja držav zaradi COVID-19 s Fakultete za elektrotehniko, avtomatiko, računalništvo in biomedicinsko inženirstvo Univerze za znanost in tehnologijo AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poljska, objavljeno v Educ. Sci. 2020 (https://doi.org/10.3390/educsci10100292 in https://www.mdpi.com/2227-7102/10/10/292)

Spodnjo shemo so uporabili za uspešno preoblikovanje in poučevanje svojih predmetov po metodi obrnjene učilnice in kombiniranega načina v času zaprtja zaradi Covid-19. 

A general framework of the modified blended learning approach for building automation courses with lectures, laboratory classes and other activities caried out in remote formula

Slika 7: Splošni okvir spremenjenega pristopa kombiniranega učenja za avtomatsko pripravo predavanj, laboratorijskih vaj in drugih dejavnosti izvedenimi na daljavo (https://www.mdpi.com/2227-7102/10/10/292)

VPRAŠANJA ZA RAZMIŠLJANJE

  • Ali jasno vem, kaj je obrnjena učilnica in mešano učenje?
  • Kakšno predznanje pričakujem od študentov pred začetkom predavanj?
  • Kako pričakujem, da bodo moji učenci pridobili in dokazali to predznanje?
  • Kateri del svojega tečaja želim poučevati v razredu?
  • Katere cilje (Bloom 3D model) želim doseči med študenti v živo (F2F)?
  • Katerega dela mojega tečaja bi se lahko moji študenti naučili tudi individualno in na spletu?
  • Katere cilje (Bloom 3D model) želim doseči med študenti v živo (F2F)?
  • Kako se počutim ob zamisli, da bi del svojih predavanj spremenil v obrnjen tečaj v razredu?
  • Kakšne so moje potrebe in skrbi?